Kosten

Coaching op maat

Verkenningsgesprek

Gratis (half uur)
Telefonisch

 

 

Individuele begeleiding

Coachgesprek (een uur) € 60,-

Over korting kan worden gesproken.

Online

5 strippenkaart €150
vijf keer een half uur 
via Zoom, Teams of facetime

Verder:

Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig

Betaling vanuit PGB (Persoons Gebonden Budget) is mogelijk

Speciaal tarief voor studenten en ouders met een laag inkomen